JÆGERE -11.000

De første mennesker i Jonstrupområdet

De ældste spor af mennesker på Furesøegnen er fundet i Jonstrupområdet. 

På en lille holm i Søndersø, hvor begyndelsen til Værebro Å strømmer ud af søen og langs åen er der fundet redskaber af flint, der er omkring 13.000 år gamle. Et af redskaberne er en spydspids eller skafttungespids af gulpatineret flint. Spydspidsen er indtil videre den ældste, menneskeskabte genstand fundet på vores egn. Spydspidsen kan ses på Furesø Museer.

Da de første jægere kom her til egnen for 13.000 år siden var det blevet så mildt at ophold var muligt i Danmark hele året. Jonstrupområdet havde da ligget mennesketomt i flere tusinde år, siden det blev isfrit. Området var vokset til med en lysåben birkeskov med bævreasp og røn. I den åbne skov var det let for jægerne at komme til vildtet, og overalt var der godt fiskevand. Hovedvildtet var elsdyret. Denne natur var især gunstig for elgen, som uden besvær kunne færdes gennem den åbne skov og i de lavvandede sumpe i området. 

Om sommeren strejfede små grupper af jægerne rundt på vores egn. Om vinteren samlede de sig ved ishavets kyster. Måske levede de som eskimoerne gør det i dag? Efter en mild periode på omkring 1000 år blev klimaet atter koldere, skovene forsvandt og det blev for barsk for jægerne at opholde sig om vinteren i Danmark, og menneskene kom ikke i Jonstrupområdet.

Der skulle gå 1000 år mere før Istiden endelig slap sit tag over det danske område, og den varmeperiode vi oplever i dag begyndte, og hvor vi igen finder spor af jægere og fiskere i området.

Sten 2. Jægere.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Egnens ældste fund

Skafttungespids eller spydspids af flint. Ind til videre det ældste fund fra egnen og omkring 13.000 år gammelt. Spydspidsen er fundet ved Værebro Å nær Søndersø.

Foto: Niels Bødker Thomsen.