Jonstrup - fra boplads til by

Det kan være svært at forestille sig i dag, når man går ud i naturen omkring Jonstrup og ser mennesker, dyr, huse, haller, landingsbaner og industri spredt mellem søer, moser, græs og træer: Engang for over 15.000 år siden var alt dette dækket af en kilometerhøj iskappe. Hvad der er sket og hvordan er det gået til?

Nu kan man se hele historien, fra den gang til nu, hugget i sten, strøet ud mellem hangar 3 og 4 langs Perimetervej i Jonstrup og samtidigt nyde udsigten over den store slette som isen formede. Her på siden kan hver enkelt historie i stenene udforskes.

”Jonstrup – fra boplads til by. En historie hugget i sten” er en i bund og grund fantastisk historie om, hvordan store begivenheder præger udviklingen i små lokalsamfund. Men også om, hvordan naturen skaber forudsætningerne og hvordan mennesket omdanner naturen til egne formål. Først isen, så vandet og den frugtbare slette, siden planterne, dyrene og sidst mennesket. En stærk påmindelse om at naturen er al tings moder, som er værd at huske på midt i disse klima- og virus – krisetider.

Oversigt over stenene