Lejren ved Værløse 1910

Lejren ved Værløse fra 1910 til 1940

Lejren har gennem tiderne haft forskellige navne afhængig af lejrens brug. Mens militærlejren var under projektering omtaltes den som, ”Kaserneetablissement Laanshøj”, opkaldt efter en bronzealderhøj, som blev fjernet, da lejrens vandtårn skulle bygges. Men allerede ved lejrens indvielse 1913 var navnet ændret til ”Lejren ved Værløse”. 

Luftfoto med Værløselejren set fra syd. Forrest ses Værløselejrens administrationsbygning. På hver side af bygningen ses kostforplejningsbygninger. Og på begge sider af kostforplejningsbygningerne ligger mandskabsbarakkerne. Bag administrationsbygningen ligger befalingsmændenes messebygninger. 

Postkort fra privat samling affotograferet af Niels Bødker Thomsen; kopi i Furesø Arkiver.

1932 ændres lejrens navn til ”Værløselejren” efter at Hærens Flyvetropper overtog området fra infanteriet, og udvidede lejrens område væsentlig mod syd. Efter 1950 skiftede lejren navn til ”Flyvestation Værløse”. Nu var flyvevåbenet et selvstændigt værn og Danmark medlem af Nato, og Flyvestationen blev forsynet med en lang start- og landingsbane af beton. I dag er den nordlige del af lejren, Nordlejren et boligområde med navnet Laanshøj, og den sydlige del, Sydlejren er under udvikling som erhvervs- og boligområder. Alle militære funktioner er ophørt og store arealer er udlagt som naturområde.

Historien ved denne fortællersten handler kun om lejrens historie fra 1910 til Anden Verdenskrig, hvor Tyskland besatte lejren i 1940. Andre fortællesten beretter om lejrens historie under Anden Verdenskrig og om tiden efter besættelsen. 

I løbet af 1800 tallet voksede København så meget, at der ikke længere var tilstrækkelig kasserne- og øvelsesplads til de mange soldater, som i krig skulle forsvare byen. Samtidig var det farligt at have landets forsvar koncentreret i byerne. Civile og soldater koncentreret på samme sted var således sårbare og udsatte, hvis København blev angrebet med langtrækkende kanoner og fly. Derfor blev det besluttet at flytte soldaterne udenfor København, og der blev bygget kaserner ved Avedøre, Sandholm, Høvelte og Værløse.

Værløselejren var 1913 den største af kasernerne, en hel lille by med vandværk og vandtårn, kloaker og rensningsanlæg. Staten købte de to gårde Fuglebækgård og Hjortøgård, så der blev plads til bygninger og øvelsesområder. I lejren var der plads til to bataljoner fodsoldater eller omkring 1000 soldater. De smukke gule bygninger, man kan se i dag, blev bygget dengang. Under og efter Første Verdenskrig var mange soldater indkvarteret i lejren.

Fra 1934 rykkede Hærens Flyvetropper ind på lejrens område. Der blev bygget fem hangar- og værkstedsbygninger i det område, der benævnes Sydlejren. Imellem hangarerne blev der anlagt en stor, græsbeklædt flyveplads. Til formålet købte Forsvaret Langdyssegård, der var en af landsbyen Bringes seks gårde. Gårdens bygninger lå mellem Hangar 3 og Hangar 4, hvor stenstrøningen med fortællestenene ligger i dag.

 

Værløselejrens eller Nordlejrens hovedindgang med hovedbygning set fra syd. 

Foto: Niels Bødker Thomsen.

 

1. Maj 1938 inspicerede Kong Christian d. X Hærens Flyvetropper i Værløselejren med den nyetablerede flyveplads. Fire flyeskadriller var indkvarteret. Den sidste af fem planlagte eskadriller nåede ikke at blive oprettet inden Anden Verdenskrig.

Tidligt om morgenen den 9. april 1940 angreb tyske jagerbombere pladsen og ødelagde alle de danske fly og besatte Værløselejren til krigens afslutning i maj 1945. Næste fortællesten er om denne periode.

Luftfoto af Værløselejren set fra syd. Postkort fra 1937 med påtegnelser. Mellem Hangar 3 og Hangar 4 ligger i dag stenstrøningen med fortællesten.

Foto: Niels Bødker Thomsen.