NATO 1950

Flyvestationen efter 1945

Den Anden Verdenskrig var forbi. Besættelsen af Danmark og hermed af flyvestationen var ophørt. Den første tid efter krigen overtog englænderne flyvestationen. Systematisk skrottede de alle fly og alt materiel. 150 tyske fly blev ødelagt. 

Først den 2. januar 1946 rykkede Hærens Flyvetropper ind på flyvestationen. I en lang periode kørte skrothandlere stumperne af de tyske fly bort fra området. Det lå i luften, at man skulle have et selvstændigt flyvevåben i Danmark, der skulle sidestilles med hæren og søværnet. Det lykkedes først i 1950. De kaotiske forhold efter krigen og indkøb af moderne fly og behov for uddannelse af piloter og jordpersonel var medvirkende hertil. 

Som chef for det nye flyvevåben udnævntes generalløjtnant C.C.J. Førslev, der var kommandant på flyvestationen, da tyskerne angreb stationen den 9. april 1940. 1950 ændredes flyvestationens navn til ”Flyvestation Værløse”. Flyvestationen skulle indgå som en betydelig del af det danske flyvevåben og det danske forsvar.

Den traditionelle Store Flyvedag på flyvestationen 2015. Med formål at vise fly og lejlighedsvis flyve på flyvestationen er der fra 2015 en gang årligt forsøgt afholdt en Store Flyvedag på flyvestationen. På dagen er der blandt andet flyvning med svævefly og motorfly samt fremvisning og udstilling af moderne fly og veteranfly. Publikumsrekorden er 25.000 besøgende.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

I 1949 var Danmark med til at oprette forsvarsalliancen NATO. Som en følge heraf skulle flyvestationen udbygges som mobiliseringsflyveplads for alliancen. Der blev derfor på flyvestationen anlagt en 2,5 kilometer lang og 45 meter bred start- og landingsbane af beton med tilhørende rullebaner. Startbanen blev indviet 1953. Startbanen for jetfly på flyvestationen er i dag den største bygningskonstruktion i Furesø Kommune.

Som hovedopgave blev flyvestationen base for to af flyvevåbenets eskadriller. Transporteskadrillen med transportflyvning for forsvaret, VIP-flyvning for kongehuset og regeringen, opgaver i Grønland mm. Redningseskadrillen med helikoptere til eftersøgnings- og redningsopgaver.

I 1973 blev der bygget 11 karakteristiske og massive betonshelters til beskyttelse af kampfly. På samme tidspunkt blev kontroltårnet i Sydlejren opført.

I 1999 blev det beslutte at nedlægge flyvestationen i Værløse og flytte alle operative aktiviteter til flyvepladser i mere tyndtbefolkede områder af Danmark. 

2004 forlod de flyvende enheder stedet. Redningshelikopteren var det sidste fly der forlod Værløse. Det skete november 2009. 100 års militærhistorie i Værløse var hermed forbi. 

Søndag den. 25. november 2012 fik offentligheden adgang til flyvestationen. 2013 overtog Naturstyrelsen de grønne områder omkring den lange landingsbane. Visionen er at området på 349 hektar skal udvikles og anvendes som et rekreativt naturområde. Nationalmuseet, Furesø Kommune og statens ejendomsselskab Freja overtog andre områder, og Nordlejren og Sydlejren blev udlagt som bolig- og erhvervsområde.

I det åbne, rekreative naturområde vil landingsbanen, hangarbygningerne, de karakteristiske shelters, kontroltårnet og flyvevåbnets bygninger i Laanshøjkvarteret dog fortsat fastholde karaktertræk fra den 100 år lange militærhistorie. I hver fald indtil mennesket ændrer formålet eller naturen igen erobrer området. Græsset gror allerede op gennem asfalten.