SKATHOLM 3.500

Skatholm, en ”skattekiste” fra bondestenalderen

Skatholm, kan man sige, lever i høj grad op til sit navn. En stor holm eller halvø, der strakte sig ud i Borup sø, nu Bringe mose. Og et område, hvor der er gjort mange arkæologiske fund. Intet andet sted i Furesøområdet er der gjort flere fund fra bondestenalderen.

Bondestenalderen varede fra år 4000 f. Kr. til år 1800 f. Kr. Fundene fra Skatholm fortæller, at i den periode på mere end 2000 år, boede der mennesker på halvøen. På Skatholm ligger i dag Filmbyen og Filmstationen.

Blandt fundene er der især mange slebne økser af flint. De ældste er fra år 4000 f. Kr. Økserne fortæller, at der kom bønder til Skatholm allerede ved bondestenalderens begyndelse. Mest sandsynligt var det mennesker fra Roskildefjord, der i stammebåde begav sig op ad Værebro Å til Jonstrupområdet. Her fandt de gode jagt og fiskemuligheder og jorden var løs og sandet, og let at dyrke. Her gav det god mening at bygge, fælde skoven og rydde for sten.

Sten 5, Skatholm.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Langdyssen

Vest for Skatholm, hvor samlingen af fortællesten nu ligger mellem Hangar 3 og Hangar 4, lå der førhen en langdysse, der ikke findes mere. Det er nærliggende at forestille sig at bønderne på Skatholm var med til at opføre dyssen. Det skete omkring år 3500 f. Kr. Langdyssen bestod af en aflang jordhøj omkranset af store randsten, og i højen var der et eller flere firkantede gravkamre af sten dækket med en stor stenoverligger. Opførelsen af storstensgraven har krævet en formidabel arbejdsindsats af områdets beboere. I gravkamrene opbevarede menneskene de dødes knogler. Denne skik mener man var en del af en fælles døde- og forfædrekult.

År 2016 udførte Museum Nordsjælland udgravninger på dele af Skatholm. Arkæologerne fandt resterne af flere gårde fra de sidste trehundrede år af bondestenalderen. Husene var omkring 15 m lange og på omkring 60 kvadratmeter. De store træstolper, der bar husenes tag, var i den sandede jord stabiliseret med sten. På den måde stod husene mere sikkert i den løse jord. I de tagbærende bjælkers stolpehuller fandt arkæologerne trækul og forkullet korn. Kornet er nok tabt under madlavning, forkullet i ildstedet og havnet i husets stolpehuller, og bevaret for nutiden.

Husenes alder kunne bestemmes med kulstof 14-metoden, og husene blev som sagt opført omkring år 2000 f. Kr.

Et stolpehul med en stenpakning. Stenalderhusene ved Skatholm blev bygget på sandet jord, og for at støtte husenes nedgravede stolper stabiliserede man stolperne med sten i stolpehullerne.

Foto: Museum Nordsjælland.

På området med fortællesten er der foruden langdyssen fundet en stenkistegrav, en såkaldt hellekiste og resterne af en høj. Hellekisten er et gravkammer opbygget af flade sten eller heller og er fra den sidste del af bondestenalderen. Højen kan også være fra denne periode eller fra bronzealderen. 

Langdyssen og de to senere grave fortæller, at hvor stenstrøningen med fortællestenene ligger i dag, var der i bondstenalderen en gravplads og et helligt område. Fortællestenen ”Bønder” fortæller også om bondestenalderen.