BRINGE FORSVINDER 1940

Flyvestationen under den tyske besættelse fra 1940- 45

9. april 1940 blev flyvestationen i Værløse angrebet af tyske fly. Om morgenen klokken 5.25 fik stationen ordre til øjeblikkelig at gøre klar til kamp og flytte alle fly til kamuflerede feltflyvepladser. Ordren var en følge af, at den tyske værnemagt var i færd med at besætte Danmark. Få minutter efter ordren fandt det tyske angreb på flyvestationen sted. Der stod 45 fly på pladsen under opvarmning. 11 fly blev totalt ødelagt, 14 stærkt beskadiget og resten gjort ukampdygtige. 

Kun et enkelt dansk fly nåede i luften. Ombord var sekondløjtnant G.F. Brodersen og løjtnant V. Gotfredsen. De nåede kun op i 50 meters højde før de blev skudt ned af de angribende tyske fly. Begge omkom. Deres mindesten ligger foran hovedbygningen i Laanshøjkvarteret. Under luftangrebet blev flyvestationen forsvaret med kraftige rekylgeværer monteret i såkaldte luftværnsstativer. Tyskerne angreb kun de synlige fly, og beskød ikke hangarer og andre installationer. Hensigten var at erobre flyvestationen så intakt som muligt til eget brug. Efter angrebet udtalte den danske kommandant på flyvestationen, oberst C.C.J. Førslev følgende anerkendende ord om flyvestationens forsvar – ”Den enkelte svigtede ikke”.

 

Ødelagte danske fly efter angrebet på flyvestationen den 9. april 1940. 

Foto: Furesø Arkiver.

Allerede dagen efter angrebet og den danske kapitulation overtog tyskerne flyvestationen. Som noget af det første blev de iøjnefaldende gulmalede hangarer oversprøjtet med grøn camouflagemaling. Tyskerne gik straks i gang med at udvide flyvestationen og styrke forsvarsanlæggene. 

Som en følge heraf gennemtvang man en ekspropriation af landsbyen Bringes seks gårde. Ejerne fik en passende betaling, men fik besked om at forlade ejendommene med meget kort varsel. Alle gårdenes bygninger blev nedrevet for ikke at genere flytrafikken og give plads til udvidelser. Kun én gård, Bellemosegaard, blev skånet. Gårdens stuehus er i dag renoveret og beboet. Huset ligger ved Perimetervejen over for bebyggelsen Mageløse og Kontroltårnet. En af Bringegårdene, som blev nedrevet, var Langdyssegaard, som lå på samme sted, hvor nu fortællestenene er placeret. Den gamle landsby Bringe fra 1100-tallet var ikke mere.

 

Til højre løjtnant V. Godfredsen og til venstre sekondløjtnant G. F. Brodersen, der blev dræbt, da deres fly blev skudt ned ved angrebet på flyvestationen den 9. april 1940. 

Foto: Furesø Arkiver.

Flyvestationen fungerede under besættelsen som Luftwaffes flyveskole. Her blev tyske jagerpiloter uddannet i flyvning og målskydning. Når nye sigtemidler og lignende blev installeret i de tyske fly, kom piloterne direkte fra fronten og blev trænet i Værløse.

Fortællestenen for historien om den tyske besættelse er udformet som en kopi af en såkaldt V-tegnssten. V-tegnsstenene opstillede tyskerne ved indkørsler og markante bygninger på flyvestationen. Det store V på stenene var blankpoleret og belagt med bladguld. Et imponerende syn i solskin, når man ankom til flyvestationen. Der er i alt fundet otte sten med V-tegn. V-tegnet forklares som tyskernes svar på det berømte engelske V-tegn for victory eller sejr. V-tegnet blev i løbet af krigen de allieredes symbol på stålfast kampvilje. På tysk står V-tegnet for Vergältung eller gengældelse, og var hermed tyskernes modsvar på de allieredes kampsymbol. En anden forklaring kan være at V-tegnet betyder Værløse. Lige efter krigen blev flere af stenenes V-tegn borthuggede. I dag er V-tegnsstenene opstillet på en lille mindeplads ved vejen fra Sandet til Laanshøjkvarteret. En enkelt V-tegnssten fra indgangen ved Gammelvad står dog ved Hangar 2. V-tegnssten, som her beskrevet, kendes kun fra flyvestationen i Værløse.

 

Den 4. maj 1945 kapitulerede den tyske værnemagt i Danmark til englænderne. Modstandsgruppen Holger Danske fandt ud af, at tyskerne stadig den 10. maj holdt Værløse Flyveplads besat. Man ringede til englænderne i Kastrup, der blev lige så overraskede over dette, som modstandsfolkene. Man aftalte, at Holger Danske skulle indtage flyvepladsen. Englænderne ville derpå sende et fly til Værløse. Modstandsfolkene blev afvist af bevæbnede soldater. Kommandanten ville kun overgive sig til det engelske militær. Et engelsk fly blev sendt til Værløse, og de danske modstandsfolk kunne derefter rykke ind.

V-tegnssten opstillet på en lille mindeplads ved vejen forbi Vandtårnet fra Sandet til Laanshøjbebyggelsen. 

Foto: Niels Bødker Thomsen.