MOSEFUND -8.000

Uroksejægerne og deres efterkommere

For omkring 10.000 år siden slap istiden endelig sit greb om det Sydskandinaviske område. Istiden var forbi, i hvert fald i denne omgang. Og der var gået 1000 år siden de første mennesker forlod Jonstrupområdet på grund af tiltagende kulde. Et mildere klima var kommet for at blive, og området voksede atter til med skov. En urskov, der med tiden blev tættere og tættere og mere og mere ufremkommelig.

Fra dette tidspunkt og 4000 år frem til jægerstenalderens slutning for 6000 år siden, og hvor bondestenalderen begyndte, var der jægere på sommerophold på egnen og først og fremmest i Jonstrupområdet. Gennem den tætte urskov var det næsten kun muligt for menneskene at færdes på vandvejene. Takket være Furesøegnens mange vandløb og søer var det let at komme rundt.

De tidligste fund fra disse sommerophold er fundet ved tørvegravning i områdets moser og ved Søndersø i forbindelse med tørre somre, hvor søen var delvist udtørret. Her er tale om mange redskaber tildannet af knogler og gevirer fra jægernes byttedyr. Mange af disse 10.000 år gamle redskaber er benspidser anvendt som fiskespyd. Godt fiskeri i områdets mange søer og vandløb var en garanti for altid at få nok at spise. Hver dag skulle der skaffes mad til jægergruppen, til børn, unge og gamle. Der var ingen supermarkeder, hvor man kunne købe mad. Menneskene var ”Alene i vildmarken”. 

Sten 3. Mosefund.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Uroksens gaver

Økse fremstillet af en urokses mellemfodsknogle. Øksen er fundet på bredden af Søndersø.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Et af de mest spændende fund fra denne tidlige periode er en stor og smuk økse tildannet af en urokses mellemfodsknogle. Øksen er fundet ved Søndersøens bred og kan ses på Furesø Museer. Jægerne i her på egnen var uroksejægere. Det er ikke overraskende, da der ved tørvegravning er fundet flere uroksehorn, som fortæller at uroksen var almindelig.

Fra jægerstenalderens senere perioder finder vi også redskaber fra jægernes jagt- og fiskeekspeditioner til området. Blandt andet er der opsamlet mange små pilespidser af flint på et lille område, midt på det sted, hvor nu startbanerne ligger.

Sommerparadiset

Det er karakteristisk at alle fund fra jægerstenalderen på vores egn er fundet i Jonstrupområdet. Det viser, at Jonstrup var egnens bedste jagt- og fiskeområde. Man skal i denne forbindelse forestille sig, at vildtet, der vandrede meget, anvendte vandskellet henover området ned forbindelse til vadestedet over Værebro Å ved Gammelvad og til vadestedet forbi den vestlige ende af Farum sø. 

Ved denne hovedvej for dyrene kunne jægerne opspore og nedlægge vildtet, og i de nærliggende store søer var der sikker fangst af fisk og god jagt på fuglevildt. Området var et sommerparadis for jægerfamilierne. Om vinteren samledes menneskene sig på bopladser ved Øresundskysten og ved Roskildefjord.

Forestil Jer spændingen blandt menneskene når foråret kom, og man med store forventninger om jagt- og fiskelykke drog til de kendte jagt- og fiskeområder ved Jonstrup! Skulle det atter lykkes at nedlægge en urokse?

Stejle fra et uroksehorn. Ved tørvegravning er der fundet uroksehorn og urokseknogler i egnens moser.

Foto: Niels Bødker Thomsen.