Bag Historien Hugget i sten

Projektet bliver til

Ideen til ”Historien hugget i sten” opstod i foråret 2019, hvor entreprenørfirmaet ARKIL gravede ud til nye boliger, veje og søer og hvor der kom mange sten til overfladen, som isen bragte til området og efterlod, da den smeltede. Arkitekt Rune Christiansen, FREJA ejendomme kontaktede Per K. Larsen, formand for lokalforeningen Jonstrup ’89 og i løbet af kort tid lykkedes det at samle en projektgruppe af kyndige folk fra Jonstrupsamlingen og Værløseegnens historiske forening. Furesø Museum hjalp med gode råd. Finansieringen, i alt kr. 100.000, kom især fra FREJA og Furesø kommune, men også Fonden for Oldtidsstier og Jonstrup 89 bidrog.

Arbejdet med at hugge stenene startede september 2019 og forventes afsluttet i efteråret 2020. At alt dette er lykkedes på så kort tid, skyldes især de mennesker, som har brugt deres tid og viden til gavn og glæde for alle os andre: Niels Bødker Thomsen, der har et dybtgående kendskab til områdets arkæologi og blev kåret som årets arkæolog i 2019. Signe Holm-Larsen der har pædagogisk erfaring og stor viden, især om Jonstrup-seminariet og skolehistorien. John Mynderup, der har brugt sine journalistiske evner i redaktionen af alle teksterne. Samt billedhugger Olav Johannisson, der har givet stenene liv.

Disse gjorde det muligt

Processen

De store sten gravet op under byggeriet på flyvestationen inddeles i bunker efter størrelse. 

Projektgruppen inspicere stenene sammen med billedhuggeren Olav Johannisson. 

Der er mange stenarter, størrelser og former at vælge imellem. De første Fortællersten har fået indhugget symboler.

Området er færdiganlagt, hvor Fortællerstenene skal opstilles. I forgrunden ses en af stedets to regnvandssøer med form som en helikopterlandingsplads.

Fortællerstene er transporteret til området fra oplagringspladsen, et hektisk og stort  øjeblik!

Hver Fortællersten bliver anbragt og nedgravet. Stenene skal stå sikkert i mange år.

Billedhuggeren Olav Johannisson har en plan og viser, hvor stenene skal stå.

Olav Johannissons redskabshus med en improviseret informationstavle. Flere af stenene skal færdiggøres efter opstillingen.

Værløseegnens Historiske Forening på udflugt og nyder kaffen ved Fortællerstenenes bålplads.

Den store åbning af Værløse Flyvestation med taler fra blandt andet Borgmester Ole Bondo. Bagefter rundvisning ved stenprojektet.

Vil du vide mere eller dele en historie?

Har du kommentarer eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte folkene bag projektet:

Niels Bødker Thomsen
Værløse Historiske Forening, nbt@os.dk
John Mynderup
Værløse Historiske Forening. john@mynderup.com
Signe Holm-Larsen 
Jonstrup Samlingen. Signe.holm.larsen@outlook.dk
Olav Johannisson
Billedhugger. Olavjoha@hotmail.com
Per K. Larsen
Jonstrup ’89. pkl@unikon.dk
dmk2

Den grafiske bearbejdning

Logo, hjemmeside, områdekort og folder er skabt af Design med Kærlighed som er en del af Fontænehuset Furesø. Fontænehuset Furesø er en lille socialøkonomisk virksomhed, som ligger i Værløse, og det har derfor været nærliggende for projektets tovholdere at benytte sig af huset. I huset har voksne med psykiske udfordringer en meningsfuld hverdag i et arbejdsfællesskab der blandt andet, som her, arbejder med design. Se mere her: Fontænehuset Furesø