PROJEKTET

Historien hugget i sten

Ideen til ”Historien hugget i sten” opstod i foråret 2019, hvor entreprenørfirmaet ARKIL gravede ud til nye boliger, veje og søer og hvor der kom mange sten til overfladen, som isen bragte til området og efterlod, da den smeltede. Arkitekt Rune Christiansen, FREJA ejendomme kontaktede Per K. Larsen, formand for lokalforeningen Jonstrup ’89 og i løbet af kort tid lykkedes det at samle en projektgruppe af kyndige folk fra Jonstrupsamlingen og Værløseegnens historiske forening. Furesø Museum hjalp med gode råd. Finansieringen, i alt kr. 100.000, kom især fra FREJA og Furesø kommune, men også Fonden for Oldtidsstier og Jonstrup 89 bidrog.  

Arbejdet med at hugge stenene startede september 2019 og forventes afsluttet i efteråret 2020. At alt dette er lykkedes på så kort tid, skyldes især de mennesker, som har brugt deres tid og viden til gavn og glæde for alle os andre: Niels Bødker Thomsen, der har et dybtgående kendskab til områdets arkæologi og blev kåret som årets arkæolog i 2019. Signe Holm-Larsen der har pædagogisk erfaring og stor viden, især om Jonstrup-seminariet og skolehistorien. John Mynderup, der har brugt sine journalistiske evner i redaktionen af alle teksterne. Samt billedhugger Olav Johannisson, der har givet stenene liv. 

 

Olav Johannisson. Lokal kunstner, der har hugget fortællestenens symboler og tekster. Johannisson har blandt andet udført de 11 skulpturer, der står langs Farum Søsti, samt stenskulpturen, der står ved Ballerupvej ved indfaldsvejen fra syd til Værløse.

Foto: Niels Bødker Thomsen.